Work in progress

Betalterminal

Allt du behöver veta för att enkelt komma igång med betalterminaler.

Kundtjänst

FAQ, överlåtelser, uppsägningar och andra kundtjänstärenden.

Open One

Allt du behöver veta för att enkelt komma igång med Open One

Open Two

Allt du behöver veta för att enkelt komma igång med Open Two.

OpenSolution Retail System (ORS)

Allt du behöver veta för att enkelt komma igång med ORS.

Övriga tjänster

Manualer, instruktionsvideo och FAQ för hårdvara och övriga produkter.

Boka utbildning

Här kan du boka utbildning inom: OPEN One, OPEN Two, ORS, Insight och även utbildning på plats.
SUPPORT

Can't find what you're looking for?

Support

You will get quickest help by using our chat.
You can also choose to call or email us.