15 januar 2019

Nyheter

2019 | Nye regler om håndtering av tips

Fra og med 01.01.2019 er arbeidsgiver pliktig til å innberette tips for arbeidstakeren samt betale feriepenger, arbeidsgiveravgift og eventuelt pensjon av beløpet.

 

Hva betyr de nye reglene?

  • – All tips mottatt i bedriften skal fra 01.01.2019 registreres og dokumentere (dette gjøres fortrinnsvis gjennom kassasystemet).
  • – Arbeidsgiver er fra 01.01.2019 pålagt å innrapportere tips som den enkelte arbeidstaker mottar gjennom A-meldingen.
  • – Arbeidsgiver er fra 01.01.2019 pålagt å trekke forskuddstrekk.
  • – Det tilkommer arbeidsgiveravgift og feriepenger av tipsbeløpet, og i enkelte tilfeller vil det også påløpe trekk til pensjon.
  • – Arbeidsgiver har rett til å innlemme mottatt tips i bedriftens omsetning som inntekt fritatt for mva. (Annen driftsrelatert inntekt.)
  • – Ved å innlemme mottatt tips i omsetningen, inntrer arbeidsgivers styringsrett. Dette åpner for å trekke ut pålagte kostnader til sosiale utgifter og administrasjon fra bruttobeløpet på mottatt tips. Dette vil påvirke utbetalt beløp for den enkelte ansatte, men arbeidsgiver vil slippe ekstra utgifter forbundet med regelendringen.
  • – Arbeidsgiver har rett til å nekte å ta imot tips dersom dette er ønskelig.
  • – Myndighetene foreslår å utbetale tips via lønn og ikke som kontanter fra kassen. Dette vil også styrke oversikten for arbeidsgiver.

 

Les mer om regjeringens endrede skatteregler for tips her

Er du interessert i våre produkter og tjenester?

Vennligst fyll ut skjema under og vi kontakter deg innen 1-2 dager.