Opensolution Onboard till fler flygbolag med en mobil betalning.

OpenSolution Onboard till fler flygbolag

Blekingeflyg, Kullaflyg, Flysmaland, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Sundsvallsflyg skriver avtal med OpenSolution på PC-baserade kassasystem på terminalerna samt flygsystemet för mobil betalning ombord på flygplanen.