Vipps for business - included feature in our payment terminals | OPEN

Vipps og VippsGo – Et digitalt betalingsalternativ

Digitale bestillings- og betalingsmoduler er blitt mer vanlig i dagens restaurant- og serveringsmiljø. Forhåndsbestilling av mat og drikke kan eliminere køer og samtidig gi en høyere omsetning på travle dager. Når du investerer i betalingsløsninger fra OPEN så får du samtidig mulighet til å sikre deg Vippsbetaling direkte i bankterminalen.

Hvordan å ta betalt med Vipps fra dine kunder?

Som bedrift får du ditt eget Vippsnummer som kobles direkte til din bankkonto. Pengene blir med andre ord overført på sekunder.

OPEN leverer bankterminaler der du kan velge Vipps som betalingsalternativ. Kundens telefonnummer legges inn på bankterminalen som igjen aktiverer kundens Vipps-app der beløpet bekreftes.

 

Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for din virksomhet. Ta kontakt med oss i kontaktskjemaet for mer informasjon.