Motivational performance – del 2

Ansatte og Helse

Når det snakkes om helse på jobben så handler det ofte om retten på sykedager, frukttilbud og ergonomiske stoler. Dette er så klart viktige faktorer for den ansattes trivsel på arbeidsplassen, men hva er mest avgjørende for de ansattes motivasjon, lojalitet og drivkraft i hverdagen?

Vi ønsker å ta for oss andre sammenhenger som kan være vel så viktig for den ansatte og som er viktig å belyse.

 

Kommunikasjon

God intern kommunikasjon er en forutsetning for å skape en effektiv virksomhet. Ansatte krever åpenhet og informasjon og klare prosesser for å kjenne seg delaktig i selskapets fremtidige planer. Involvering av ansatte i kommunikasjonsarbeidet inspirerer og gir bedre arbeidsinnsats. Ansatte som tror på selskapet og er involverte i utviklingen er den beste markedsføringen og det kan være så enkelt som å kommunisere gjennom et intranet eller et nyhetsbrev. Å ha månedlige møter hvor de ansatte samles kan også være en effektiv plattform. Det gir mulighet for å avklare eventuelle spørsmål slik at personalet føler seg informert.

 

Lederskap

De fleste av oss har på et eller annet tidspunkt i karrièren hatt en leder som ikke har møtt våre forutsetninger i vårt daglige arbeid, moe som kan ha ført til usikkerhet rundt både roller og lederskap. Når vi fremhever et problem ønsker vi at det blir tatt seriøst og at tiltak blir iverksatt. Kortsiktige løsninger fungerer bare midlertidig og skulle problemet igjen oppstå mister man fort tilliten og kan skape negativ holdning.

Å være leder betyr ikke nødvendigvis at du er ekspert i alle fag og det er da viktig og tilegne seg kunnskap og kompetanse både eksternt og internt i bedriften. Tillit til sine ansatte og delegering av ansvar gir både en større verdi for den ansatte og gjør de de stadig vokser i sin rolle.

 

Deltagelse og involvering

Alle bedrifter bør ha en plan for hvordan de ønsker å utvikle virksomheten. Endringer kan imidlertid møtes av kritikk og motstand, spesielt når det gjøres av en ledelse uten åpen dialog og en klar plan. Skap engasjement og lojalitet ved å inkludere ansatte i beslutningsprosesser og husk at de ansatte snakker sammen og påvirker hverandre hver dag.

 

Utvikling

Å jobbe med de samme arbeidsoppgavene kan fort gi følelsen av å stagnere og at ansatte gradvis mister forpliktelsen til sitt daglige arbeid. En ansatt som mister motivasjon til å utføre sine arbeidsoppgaver med 100% forpliktelse kan skade virksomhetens driv og resultater. Det er derfor viktig at ledelsen investerer i kompetanseutvikling for sine ansatte. Som leder er det også viktig å la sine ansatte forstå at det er rom får å gjøre feil så lenge det viser at det styrker kompetansen og at resultatet til slutt fører frem. Samtidig bør det også forventes at den ansatte tar ansvar og gjør sitt ytterste for å levere sine arbeidsoppgaver. En måte å starte prosessen for kompetanseutvikling er å legge en individuell plan per ansatt. Finn ut av hva som driver den ansatte og hvordan de ser sin egen fremtid i bedriften og med de eksisterende arbeidsoppgavene.

 

Fysisk aktivitet

Hvordan kan du som leder oppmuntre dine ansatte til fysisk aktivitet? Folk flest vet hvor viktig daglig aktivitet sammen med en sunn livsstil kan påvirke kropp og sinn, men det er veldig individuelt hvordan dette utføres på eget initiativ. Det kommer flere forskningsrapporter som viser at mangel på fysisk aktivitet er knyttet til en rekke plager og sykdommer noe bedrifter har begynt å innse som igjen har ført til felles tiltak. Blant annet stillesittende arbeid kan medføre at muskler svekkes og skjelettet blir mer skjørt over tid som igjen bidrar til dårligere mobilitet og balanse. I tillegg har stillesittende arbeid også vist seg å ha negativ effekt på hjerte og blodomløp som igjen kan bidra til større sjanser for overvekt, høyt blodtrykk og diabetes på lengre sikt.

 

Forebygging og planlegging

Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for at kommunikasjon, arbeidsmiljø og den ansatte står i fokus og at tiltak må evalueres og aktiveres individuelt. Workshops, idémyldring og individuelle samtaler er et sted å starte for å kartlegge bedriftens behov. Da det forventes daglige, månedlige og årlige resultater er det også viktig å ha en plan for hvordan bedriften best mulig skal kunne prestere og levere på daglig basis.

Gode arbeidsrutiner, tilstrekkelige gode arbeidsforhold og en klar og tydelig kommunikasjon kan være en start på en ny hverdag. Begynn med å «snakke sammen», dokumenter de ansattes behov og hva som driver deres motivasjon og ha et klart budskap.

 

 

 

 

Intresserad av våra produkter och tjänster?

Fyll i formuläret nedan så återkopplar vi till dig inom 1-2 arbetsdagar


Kom i gang med OPEN Two!

Ønsker du hjelp til å komme i gang med OPEN Two kan du booke et Teams-møte med en av våre konsulenter her.


Opplæring OPEN One - Heldags On Site OSLO

Heldags opplæring passer deg som vil starte fra grunnen og ha full opplæring i både oppsett og daglig bruk av kasser.


Opplæring OPEN One - 4 timer On Site OSLO

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Open One og Backoffice. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring OPEN One - 4 timer Teams

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Open One og Backoffice. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring OPEN One - 2 timer Teams

2 timers opplæring passer deg som ikke trenger dyptgående kunnskap om systemet, men vil ha en gjennomgang av enkel funksjonalitet som å oppdatere priser og legge inn nye varer, eller om du vil ha en gjennomgang av selve kassen og funksjonalitet i denne for daglig bruk for dine nye ansatte.


Opplæring Gold by OPEN - Heldags On Site OSLO

Heldags opplæring passer deg som vil starte fra grunnen og ha full opplæring i både oppsett og daglig bruk av kasser..


Opplæring Gold by OPEN - 4 timer On Site OSLO

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Gold og Manager. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring Gold by OPEN - Heldags On Site BERGEN

Heldags opplæring passer deg som vil starte fra grunnen og ha full opplæring i både oppsett og daglig bruk av kasser.


Opplæring Gold by OPEN - 4 timer On Site BERGEN

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Gold og Manager. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring Gold by OPEN - 4 timer Teams

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Gold og Manager. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring Gold by OPEN - 2 timer Teams

2 timers opplæring passer deg som ikke trenger dyptgående kunnskap om systemet, men vil ha en gjennomgang av enkel funksjonalitet som å oppdatere priser og legge inn nye varer, eller om du vil ha en gjennomgang av selve kassen og funksjonalitet i denne for daglig bruk for dine nye ansatte.Bytte av hardware - Remote hjelp

Har du fått nye bankterminaler, eller vil sette opp en ekstrakasse for sommeren du har hentet fra en annen avdeling? Book inn tid med en servicetekniker som fjernstyrer og guider deg gjennom oppsettet.


Oppsett regnskapsintegrasjon

Book avtale her for oppsett av regnskapsitegrasjon. Vennligst ha klar din kontoplan, samt tilgang til regnskapssystem tilgjengelig for å hente ut eventuell API-nøkkel eller annen nødvendig informasjon som kan trengs for oppsett.


Oppsett faktureringsintegrasjon

Book avtale her for oppsett av fakturaintegrasjon. Vennligst ha klar tilgang til ditt faktureringssystem tilgjengelig for å hente ut eventuell API-nøkkel eller annen nødvendig informasjon som kan trengs for oppsett.


Oppsett integrasjon Diggecard

Book avtale her for oppsett av integrasjon mot gavekortløsningen Diggecard https://diggecard.com Du må ha på plass egen avtale med Diggecard direkte før integrasjonen kan settes opp.


Oppsett integrasjon mot QR/Bestillings-system

Book avtale her for oppsett av integrasjon mot QR-system. Avtale inkluderer 1 time forarbeid av OPEN.


Oppsett integrasjon timeregistrering

Book avtale her for oppsett av integrasjon mot timeregistreringssystem. OPEN sender omsetning fra kassasystem til timeregistreringssystem. Vennligst ha klar tilgang til ditt system tilgjengelig for å hente ut eventuell API-nøkkel eller annen nødvendig informasjon som kan trengs for oppsett.