3 april 2019

Nyheter

Hvordan motiverer du dine ansatte på arbeidsplassen?

Motivasjon og bedriftskultur

– Det eksisterer mange studier rundt temaet motivasjon på arbeidsplassen og hva som faktisk motiverer eller ikke motiverer folk til å gå på jobb. Det er sikkert ingen hemmelighet at motivasjon påvirker trivsel på arbeidsplassen da vi alle er ulike individer. Det er ingen tvil om at motivasjonsfaktorene også varierer fra person til person. Dette gjør at arbeidsgiverens jobb rundt det å øke motivasjon også er meget kompleks. En person som baserer trivsel på trygghet og forutsigbarhet kan f.eks. finne det vanskelig å bli motivert når omstillinger i virksomheten skjer fort, eller dersom den ansatte blir satt til å prestere i situasjoner som krever rask levering.

Hva motiverer mennesker til å jobbe?

– Hvis vi utgår i fra at dine ansattes basisbehov er tilfredsstilt på arbeidsplassen vil det være enda viktigere for deg som leder og mellomleder å bygge gode relasjoner til de ansatte. Denne prosessen bør starte allerede i rekrutteringsfasen.  Her bør man gå igjennom bedriftskultur og avdekke hva som motiverer kandidaten for å lettere kunne se om det er en match mellom hva som foreligger og hva som forventes. Det er viktig å ha i tankene at et arbeidsmiljø har behov for mangfold  og at en homogen arbeidsgruppe ikke nødvendigvis gir best kultur.

Hvordan kan du som leder øke motivasjonen internt i gruppen?

– En fundamental faktor er at individet bør føle seg sett og bli oppmuntret. Ta deg tid til utviklingssamtaler, og oppfordre de ansatte til å gi uttrykk for hva som driver dem slik at dere sammen kan sette mål og delmål fremover i tid. Gi de ansatte muligheten til å påvirke arbeidssituasjonen og være delaktig i prosesser som vil lede til endringer eller investeringer.

Det å vise åpenhet i selskapet er utrolig viktig. Det kan være med på å gi den ansatte følelsen av å være inkludert og det kan være muligheter for å motta gode innspill i prosesser frem mot kortsiktige og langsiktige mål i virksomheten.

På den andre siden så er det faktorer som kan redusere motivasjon hos den ansatte. Det kan være at den ansatte ikke føler seg sett, eller føler seg urettferdig behandlet ved f.eks. forfremmelse eller lønnsvekst i gruppen. Det er viktig å forstå at de ansatte snakker sammen om hva de er misfornøyd med og at dette lett kan skape et negativt arbeidsmiljø.

Sørg for at dine ansatte forstår viktigheten av egne og andres oppgaver for at gruppen sammen skal jobbe mot et felles mål. Skap en atmosfære hvor det kommuniseres på tvers av virksomheten og hvor det er lov til å ha det GØY!

Fortsettelse følger…..

Er du interessert i våre produkter og tjenester?

Vennligst fyll ut skjema under og vi kontakter deg innen 1-2 dager.