Hvordan motiverer du dine ansatte på arbeidsplassen?

Motivasjon og bedriftskultur

– Det eksisterer mange studier rundt temaet motivasjon på arbeidsplassen og hva som faktisk motiverer eller ikke motiverer folk til å gå på jobb. Det er sikkert ingen hemmelighet at motivasjon påvirker trivsel på arbeidsplassen da vi alle er ulike individer. Det er ingen tvil om at motivasjonsfaktorene også varierer fra person til person. Dette gjør at arbeidsgiverens jobb rundt det å øke motivasjon også er meget kompleks. En person som baserer trivsel på trygghet og forutsigbarhet kan f.eks. finne det vanskelig å bli motivert når omstillinger i virksomheten skjer fort, eller dersom den ansatte blir satt til å prestere i situasjoner som krever rask levering.

Hva motiverer mennesker til å jobbe?

– Hvis vi utgår i fra at dine ansattes basisbehov er tilfredsstilt på arbeidsplassen vil det være enda viktigere for deg som leder og mellomleder å bygge gode relasjoner til de ansatte. Denne prosessen bør starte allerede i rekrutteringsfasen.  Her bør man gå igjennom bedriftskultur og avdekke hva som motiverer kandidaten for å lettere kunne se om det er en match mellom hva som foreligger og hva som forventes. Det er viktig å ha i tankene at et arbeidsmiljø har behov for mangfold  og at en homogen arbeidsgruppe ikke nødvendigvis gir best kultur.

Hvordan kan du som leder øke motivasjonen internt i gruppen?

– En fundamental faktor er at individet bør føle seg sett og bli oppmuntret. Ta deg tid til utviklingssamtaler, og oppfordre de ansatte til å gi uttrykk for hva som driver dem slik at dere sammen kan sette mål og delmål fremover i tid. Gi de ansatte muligheten til å påvirke arbeidssituasjonen og være delaktig i prosesser som vil lede til endringer eller investeringer.

Det å vise åpenhet i selskapet er utrolig viktig. Det kan være med på å gi den ansatte følelsen av å være inkludert og det kan være muligheter for å motta gode innspill i prosesser frem mot kortsiktige og langsiktige mål i virksomheten.

På den andre siden så er det faktorer som kan redusere motivasjon hos den ansatte. Det kan være at den ansatte ikke føler seg sett, eller føler seg urettferdig behandlet ved f.eks. forfremmelse eller lønnsvekst i gruppen. Det er viktig å forstå at de ansatte snakker sammen om hva de er misfornøyd med og at dette lett kan skape et negativt arbeidsmiljø.

Sørg for at dine ansatte forstår viktigheten av egne og andres oppgaver for at gruppen sammen skal jobbe mot et felles mål. Skap en atmosfære hvor det kommuniseres på tvers av virksomheten og hvor det er lov til å ha det GØY!

Fortsettelse følger…..

Tæpp uten PIN opp til 400 kr

Fra og med i dag –  1. april 2019 øker grensen for kontaktløs betaling uten PIN-kode til 400 kroner for BankAxept-kort. Fram til nå har denne grensen vært på 200 kroner, men den øker nå til 400. BankAxept kan fortelle at hele 86 % av alle betalinger med kort er under 400 kroner. Det betyr at de fleste betalinger nå enkelt kan gjøres med tæpping.

Man kan selvsagt tæppe på beløp også over 400 kroner, men man vil da måtte taste kode. Man vil også bli bedt om å taste kode på beløp under 400 kroner med jevne mellomrom.  Dette med hensyn til sikkerhet.

Alle våre betalingsterminaler kan motta kontaktløs betaling. Både med BankAxept, andre korttyper og telefoner og klokker som bruker NFC-teknologi, som for eksempel ApplePay. Dersom du ikke har aktivert denne funksjonaliteten enda, kan du enkelt gjøre det ved å fylle ut dette skjemaet. Aktivering av kontaktløs betaling i betalingsterminalen innebærer ingen ekstra kostnad.

Denne saken er hentet fra Verifone sine hjemmesider:

Klikk her for å se originalinnholdet

Velkommen til lansering av OPEN!

01.mars endret KDR navn til OPEN. I den sammenheng ønsker vi deg velkommen til vår offisielle lansering av den nye merkevaren hvor vi også har med oss et knippe samarbeidspartnere som vil sette en god ramme rundt dagen.

Torsdag 11.april er vi på plass på Clarion hotel The Hub midt i Oslo sentrum hvor vi starter opp kl 10:00 og holder på frem til ca kl 13:00 før vi avslutter med en god lunsj på hotellet for de som ønsker.

Ta gjerne med deg en kollega eller to så sees vi på The Hub!

 

PROGRAM

09:30 – 09:55  REGISTRERING OG LETTERE SERVERING

10:00 – 10:10    VELKOMMEN – Thomas Ljengkvist

10:10 – 10:20     OPEN | Hvem er vi? – Mikael Hedlöf

10:20 – 10:40    KDR GOLD | Nyheter – Dan Wright

10:40 – 11:00    OPEN VENUE | Nytt produkt fra OPEN – Christian Saleki

——–

11:10 – 11:30      WEORDER | Digital handelsplattform for restaurant og servering – Geir Thorvaldsen

11:30 – 11:50      VISMA FINANCIAL SOLUTIONS | Hvordan forenkle og effektivisere faktureringsprosessen – Roger Eriksen

11:50 – 12:00    ELAVON | Global kortinnløser med alle fordeler – Håvard Skuterud

12:00 – 12:15    Q/A

12:15 – 13:00    Mingel / Testing av utstyr

13:00 –              Vi går til lunsj

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING

 

Våre samarbeidspartnere: WEORDER – VISMA COLLECTORS – ELAVON – HP – VERIFONE – NETS – VIPPS – LINK MOBILITY – PLANDAY

Kontaktinformasjon

Våre epostadresser endres i sammenheng med bytte av navn til OPEN

De nye epostadressene trådte i kraft 27. februar 2019

Våre nye epostadresser er som følger fornavn.etternavn@open.tech

Supporthenvendelser

support.no@openpos.tech

Fakturahenvendelser

faktura@openpos.tech

Salgshenvendelser

salg@openpos.tech

 

Vi gjør oppmerksom på at tidligere epostadresser (fornavn@kdr.no) vil være aktive ut året. Våre produkter, tjenester og telefonnummer vil forbli uendret og du vil fortsatt kunne nå samme kontaktpersoner i Oslo og Bergen.

We Are OPEN!

New brand launches
next generation payment solutions

 

The well-known Nordic brands OpenSolution (Sw), KDR (No) and Finnpos (Fi) have joined forces under the new brand OPEN. “We wanted a brand that reflects our value proposition – delivering innovative and customized payment solutions, helping our customers to plan, perform and grow their businesses,” says CEO Mikael Hedlöf.

 

OPEN covers the entire value chain of payment solutions, making it a single point of contact for >8,000 customers throughout the Nordics and Baltics with a total of 18 000 installations. In conjunction with the rebranding, OPEN will also launch the next generation of Point of Sale (POS) solutions to restaurants, convenience stores and cruises.

“We know that an innovative payment solution can increase a company’s revenue by up to 30% as well as improve daily efficiency and employee wellbeing in the workplace. With this in mind, we reinvented our POS experience to better suit the fast-pace business environment. We are proud to say that OPEN’s system is the market’s most complete cash register system with everything from hardware, payment solutions, reporting tools, integrations and support,” commented Mikael Hedlöf, CEO of OPEN.

 

“When we saw what OPEN had developed we were impressed. Through close collaboration we have been able to run test and try out all innovative functions. Collaborating with OPEN gave us the opportunity to influence the work throughout the process. They listened to us and were very responsive to our wishes,” said Marcus Martinsson, CEO at The Barn.

 

For more information, please contact:

Mikael Hedlöf, CEO

mikael.hedlof@openpos.tech

+46 (0)702837628

2019 | Nye regler om håndtering av tips

Fra og med 01.01.2019 er arbeidsgiver pliktig til å innberette tips for arbeidstakeren samt betale feriepenger, arbeidsgiveravgift og eventuelt pensjon av beløpet.

 

Hva betyr de nye reglene?

  • – All tips mottatt i bedriften skal fra 01.01.2019 registreres og dokumentere (dette gjøres fortrinnsvis gjennom kassasystemet).
  • – Arbeidsgiver er fra 01.01.2019 pålagt å innrapportere tips som den enkelte arbeidstaker mottar gjennom A-meldingen.
  • – Arbeidsgiver er fra 01.01.2019 pålagt å trekke forskuddstrekk.
  • – Det tilkommer arbeidsgiveravgift og feriepenger av tipsbeløpet, og i enkelte tilfeller vil det også påløpe trekk til pensjon.
  • – Arbeidsgiver har rett til å innlemme mottatt tips i bedriftens omsetning som inntekt fritatt for mva. (Annen driftsrelatert inntekt.)
  • – Ved å innlemme mottatt tips i omsetningen, inntrer arbeidsgivers styringsrett. Dette åpner for å trekke ut pålagte kostnader til sosiale utgifter og administrasjon fra bruttobeløpet på mottatt tips. Dette vil påvirke utbetalt beløp for den enkelte ansatte, men arbeidsgiver vil slippe ekstra utgifter forbundet med regelendringen.
  • – Arbeidsgiver har rett til å nekte å ta imot tips dersom dette er ønskelig.
  • – Myndighetene foreslår å utbetale tips via lønn og ikke som kontanter fra kassen. Dette vil også styrke oversikten for arbeidsgiver.

 

Les mer om regjeringens endrede skatteregler for tips her

OpenSolution reached a strategic partnership with Nixor!

OpenSolution, a leading Nordic POS solutions provider, has reached an agreement to ain Baltics

OpenSolution offers a full service product and software portfolio to its client base, including restaurants, casinos, cruise and arenas. The company covers the entire value chain of POS solutions, making it a single point of contact for over 20,000 customers throughout Scandinavia. The partnership with Nixor extends OpenSolution’s geographic reach and bolsters the company’s position as a key player in the Nordic and Baltic region.

Nixor group is an IT-technology company represented in Estonia, Latvia & Lithuania with more than 25 years of experience, mainly focused on introducing of comprehensive IT-business solutions in four market sectors: retail, hospitality, ferry lines and catering.

Viktig informasjon om kassaloven!

Alle norske kassasystem må være i oppdatert til ny lovgivning før 1/1- 2019. Informasjon fra IKT-Norge.

 

Den nye kassasystemloven tok til å gjelde for leverandører  allerede 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som blir solgt, utleid eller utlånte, følger det nye regelverket. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter ytterligere to år på å oppgradere kassasystemene sine til 1/1 2019.

 

Fra 2019 må alle kassasystem være produkterklærte ift ny lovgivning

For fra 1. januar 2019 vil det bare være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller kravene i loven og er utstyrte med en såkalt produkterklæring fra leverandøren. På skatteetaten.nå/kassasystem finner du en oppdatert liste over de leverandørene som har produkterklærte kassasystem sine hos Skatteetaten. Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet oppfyller kravene i det nye regelverket.

 

Bedrifter som driver kontanthandel må innen utgangen av 2018 få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kassasystemlovens krav.

 

Bransjen har gått sammen om felles bransjenorm –  Ctrl Betalingsløsninger

«CTRL – kasse- og betalingsløsninger» er en leverandør-, teknologi- og tjenestenøytral bransjenorm, etablert av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Normen stiller krav til leverandører og utviklere av betalingsløsninger. Bransjen ønsker med dette å gjøre det lettere å orientere seg i markedet. Leverandørene som stiller seg bak denne normen vil være i tråd med forskrift og lovverk.  Mer om normen og hvem som står bak finner du her: https://www.ikt-norge.no/bransjenormer-guider/bransjenorm-kasse-betalingslosninger-ctrl/

 

Viktig lov for å motvirke svart økonomi

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi og for en mer rettferdig skattlegging i kontantsalgbransjen. I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker unndratt omsetning til illojal konkurranse, hvor seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrerte. Den nye lovgivningen krever at kassasystem skal være utstyrte med en rekke nye funksjoner. Det er også innført forbud mot noen typer funksjoner.

 

Risikerer gebyr ved brudd på loven

Etter 1. januar 2019 er det bare kassasystem som tilfredsstiller lovkrav det er tillatt å bruke. Har du ikke et kassasystem som tilfredsstiller de nye reglene på plass da, risikerer bedriften å få et gebyr på 11300 kroner, og det dobbelte dersom en bryter dette gjentatte ganger.

 

Spørsmål om regelverket?

For å bli kjent med det nye regelverket, er det lurt å ta en kikk på hjemmesidene til Skatteetaten. Her er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem og ofte stilte spørsmål og svar. Her finner en også en lenke til bokføringsforskriften som stiller en rekke nye brukerkrav fra 1. januar 2019, se  www.skatteetaten.no/kassasystem

 

IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon i Norge, vi organiserer store deler av leverandørmarkedet knyttet til kasse- og butikkdata i et eget forum.

Marcus Helin employee of the month!

A big congratulation to Marcus Helin who became employee of the month at OpenSolution! Marcus is working in our sales department and received the following motivation from his colleagues. Marcus is very engaged, positive and he is always helpful and responsive toward his colleagues.  

 

 

How old are you? I am 37 years old.

What do you like to do in your spare time? My hobbies are my family, training and sport in most forms.

How long have you been working at Lindberg and Frisk? I have worked at Lindberg and Frisk nowadays OpenSolution sense the beginning of september 2009.

What did you do before you worked at OpenSolution?  I have worked as a seller in different industries.

What do you appreciate the most with your job? The most fun with this job is to do business and to have satisfied and faithful customers. Every day is a challenge when you are working as a seller.

There is much talk about business and I experience that you always get a lot of help when you need it from all our different departments which is very fun! I´m very well at OpenSolution!

What do you think we do that separates us from other payment suppliers? I think what separates us from other payment suppliers is that we are always looking for opportunities to help the customers to the best solution for their operation. And also that we want to innovative and forefront to everything that has to do with payment solutions.

We are very good in all areas and that is a big difference from several other suppliers that are only working with payment terminals.

 

OpenSolution to join forces with KDR and CashPoint

OpenSolution, a leading provider of payment solutions in the Nordic region, has signed two new acquisitions;
Cashpoint, a Swedish distributor of POS systems and POS terminals, as well as KDR, a leading Norwegian provider of payment solutions.
The company thereby strengthens its expertise in selected customer verticales and its position in the Nordic region.

 

OpenSolution moves the headquarter to Göteborg

lindholmensciencepark

Open Solution moves its headquarters to Gothenburg from Sisjön and Tjörn. The new headquarters opens up for continuous expansion and a close cooperation with Chalmers, who now becomes neighbors. Lindholmen Science Park is called the Silicon Valley in Gothenburg, the high tech area is the right place for Open Solution to be surrounded with.

 

Intresserad av våra produkter och tjänster?

Fyll i formuläret nedan så återkopplar vi till dig inom 1-2 arbetsdagar


Kom i gang med OPEN Two!

Ønsker du hjelp til å komme i gang med OPEN Two kan du booke et Teams-møte med en av våre konsulenter her.


Opplæring OPEN One - Heldags On Site OSLO

Heldags opplæring passer deg som vil starte fra grunnen og ha full opplæring i både oppsett og daglig bruk av kasser.


Opplæring OPEN One - 4 timer On Site OSLO

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Open One og Backoffice. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring OPEN One - 4 timer Teams

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Open One og Backoffice. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring OPEN One - 2 timer Teams

2 timers opplæring passer deg som ikke trenger dyptgående kunnskap om systemet, men vil ha en gjennomgang av enkel funksjonalitet som å oppdatere priser og legge inn nye varer, eller om du vil ha en gjennomgang av selve kassen og funksjonalitet i denne for daglig bruk for dine nye ansatte.


Opplæring Gold by OPEN - Heldags On Site OSLO

Heldags opplæring passer deg som vil starte fra grunnen og ha full opplæring i både oppsett og daglig bruk av kasser..


Opplæring Gold by OPEN - 4 timer On Site OSLO

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Gold og Manager. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring Gold by OPEN - Heldags On Site BERGEN

Heldags opplæring passer deg som vil starte fra grunnen og ha full opplæring i både oppsett og daglig bruk av kasser.


Opplæring Gold by OPEN - 4 timer On Site BERGEN

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Gold og Manager. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring Gold by OPEN - 4 timer Teams

4 timers opplæring passer deg som trenger noe mer inngående opplæring i Gold og Manager. For eksempel om du skal vedlikeholde kassens meny, favorittsider, varegrupper osv.


Opplæring Gold by OPEN - 2 timer Teams

2 timers opplæring passer deg som ikke trenger dyptgående kunnskap om systemet, men vil ha en gjennomgang av enkel funksjonalitet som å oppdatere priser og legge inn nye varer, eller om du vil ha en gjennomgang av selve kassen og funksjonalitet i denne for daglig bruk for dine nye ansatte.Bytte av hardware - Remote hjelp

Har du fått nye bankterminaler, eller vil sette opp en ekstrakasse for sommeren du har hentet fra en annen avdeling? Book inn tid med en servicetekniker som fjernstyrer og guider deg gjennom oppsettet.


Oppsett regnskapsintegrasjon

Book avtale her for oppsett av regnskapsitegrasjon. Vennligst ha klar din kontoplan, samt tilgang til regnskapssystem tilgjengelig for å hente ut eventuell API-nøkkel eller annen nødvendig informasjon som kan trengs for oppsett.


Oppsett faktureringsintegrasjon

Book avtale her for oppsett av fakturaintegrasjon. Vennligst ha klar tilgang til ditt faktureringssystem tilgjengelig for å hente ut eventuell API-nøkkel eller annen nødvendig informasjon som kan trengs for oppsett.


Oppsett integrasjon Diggecard

Book avtale her for oppsett av integrasjon mot gavekortløsningen Diggecard https://diggecard.com Du må ha på plass egen avtale med Diggecard direkte før integrasjonen kan settes opp.


Oppsett integrasjon mot QR/Bestillings-system

Book avtale her for oppsett av integrasjon mot QR-system. Avtale inkluderer 1 time forarbeid av OPEN.


Oppsett integrasjon timeregistrering

Book avtale her for oppsett av integrasjon mot timeregistreringssystem. OPEN sender omsetning fra kassasystem til timeregistreringssystem. Vennligst ha klar tilgang til ditt system tilgjengelig for å hente ut eventuell API-nøkkel eller annen nødvendig informasjon som kan trengs for oppsett.