11 juni 2019

Nyheter

Motivational Performance del 3 – Arbetsmiljön påverkar prestationsförmågan

Kraven på prestation på arbetsplatser är höga och prestationsångest har därför blivit en del av vår vardag. En person med hög prestationsångest kommer att prestera sämre och det är därför viktigt för en verksamhet att lyfta dessa arbetsmiljöfrågor med sin personal.  

Arbetsklimat

Som ledare är det viktigt att vara lyhörd och se hur stämningen är bland kollegorna. Det kan vara bra att hålla ögonen öppna för tävlingskulturen och om den är hälsosam eller skapar onödiga prestationskrav. En annan faktor att hålla ögonen öppna för är medarbetarnas arbetstimmar. En arbetskultur där kollegor stannar kvar långt efter arbetstid under långa perioder eller skickar arbetsmejl på fritiden är varningsflaggor att hålla koll på. Det behöver inte betyda att medarbetaren har prestationsångest utan kan lika gärna bero på för hög arbetsbelastning eller svårighet att prioritera bland sina arbetsuppgifter. Det är också faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Coachning och feedback

Regelbundna coachningssamtal med sina medarbetare ger chefen en bättre förståelse för hur individen fungerar och vad som driver prestation och motivation för den personen. Det börjar till exempel bli mer vanligt att konsultföretag anammar en coachningskultur där mer seniora kollegor coachar nya och/eller junior kollegor in i rollen och företagskulturen. Denna typ av coachning skapar värde för både mentor och medarbetare då man kan utbyta värdefull information och fånga upp omständigheter som skapar prestationsångest och som minskar motivation.

Att skapa en feedbackkultur i en organisation kan vara en lång och svår process då det inte är alla som är bekväma med att släppa kontrollen och ta emot feedback eller för den delen ge konstruktiv feedback. Lyckas man få sina medarbetare att förstå fördelarna med en feedbackkultur och reflektera hur feedback får dem att må och prestera kommer man skapa en bättre arbetsmiljö. Personalen blir sedda och bekräftade för deras arbete och motiveras att fortsätta utvecklas.

Process och rutin

För ledare är det viktigt att vara tydlig med vad som förväntas av medarbetarna i deras roller. Det bör också finnas rutiner i företaget för hur man ska hantera en försämrad arbetsprestation och motivationsbrist. Får man indikationer på att en medarbetare inte presterar på den nivån som förväntas, inte hinner leverera projekt i tid eller är borta från arbetet mer än vanligt borde det ringa varningsklockor. Viktigt att ta avstämning med medarbetaren och snabbt sätta in åtgärder för att minska prestationsångest och motivationssvårigheter.

Vad kan du som medarbetare själv göra när du får prestationsångest?

Börja med att reflektera över vilka krav du ställer på dig själv och varför du har dessa krav.
Skulle du sätta dessa krav på en arbetskollega?
Vad skulle du säga till din kollega som lider av prestationsångest?

Man är oftast mycket hårdare mot sig själv än mot andra. Vi gör alla misstag eller trycker ner oss själva för att vi inte gjorde bättre ifrån oss. Men vi är alla människor och ingen av oss är perfekta. Ha gärna förebilder men förväntar dig inte att du ska kunna prestera lika bra direkt. Det har förmodligen tagit dem lång tid att komma dit de är idag.

 

 

Intresserad av våra produkter och tjänster?

Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar.