10 maj 2019

Referenser

Motivational performance del 2

Personal och hälsa

När man diskuterar hälsa på jobbet handlar det ofta om friskvårdsbidrag och förmånerna fruktfat och hälsotimme. Dessa är viktiga faktorer som självklart hjälper personalens välmående och som företag bör investera i, men är det verkligen dessa faktorer som är avgörande för personalens välmående? Det är snarare någonting som man förväntar sig vid anställning. I alla fall inom den privata sektorn.

Det finns andra faktorer som också beröras vid personalhälsa och som är viktiga att belysa:

Kommunikation

En förutsättning för att skapa en effektiv verksamhet är intern kommunikation. Medarbetare efterfrågar transparens och tydliga processer för att känna sig delaktiga och välinformerade om företagets framtidsplaner. Att involvera personalen i kommunikationsarbetet inspirerar och ger bättre arbetsinsatser. Medarbetare som tror på företaget och är involverade i dess utveckling är den bästa reklamen.

Plattform för intern kommunikation kan vara ett intranät eller ett nyhetsbrev. Att ha månadsmöten där all personal är samlad är en effektiv plattform. Där finns det möjlighet att bena ut frågetecken så att personalen går därifrån och är rätt informerade.

Ledarskap

De flesta av oss har nog någon gång i vår professionella karriär haft en ledare som inte kunnat möta oss i vårt dagliga arbete. Ett problem som gör oss osäkra är otydliga roller och ledarskap. När vi belyser ett problem vill vi tas på allvar och att det görs åtgärder. Kortsiktiga lösningar fungerar för stunden men när samma problem uppstår igen och igen, tappar vi förtroende och det blir lätt en negativ stämning.

Att vara ledare behöver inte betyda att man är expert inom alla ämnen och det beteendet, om det inte är korrekt, är någonting som gör att medarbetare tappar förtroendet. Genom att lita på sin personal och låta dem ta större ansvar och vara experten inom sitt område gör att de ser sitt värde i företaget och får växa i sin roll.

Delaktighet

Alla företag bör ha en plan kring hur de vill utveckla verksamheten framåt. En förändring kan dock mötas av kritik och motstånd, speciellt när den görs av en ledning utan insikt i det dagliga arbetet. Det finns medarbetare som motiveras och utvecklas med tydliga planer och mål. Ta hjälp av dem för att uppnå verksamhetens mål. Utnyttja deras perspektiv och intressen. Får medarbetare vara delaktig i beslutsprocess och kravställning känner de en större lojalitet mot arbetsplatsen. De får känna att deras åsikter räknas och att deras positivitet hjälper till att utveckla företaget. En medarbetare som känner att deras insats räknas och uppmärksammas, mår också bättre i företagsmiljön.

Kompetensutveckling

Att jobba med samma arbetsuppgifter under en längre tid där man känner att man inte längre utvecklas är en viktig faktor som gör att människor tappar engagemang för sitt arbete. En medarbetare som tappar motivationen att prestera skadar direkt den anställdes hälsa och i förlängningen också företaget. Det är därför viktigt för ledningen att satsa på kompetensutveckling för sina anställda. Ge medarbetare mer ansvar och tillåt dem att göra misstag under vägen. Som ledare bör man utgå från att de anställda gör sitt yttersta och tar ansvar för arbetet som levereras. Prestationer påverkas både av de förväntningar som vi har på oss själva och de som andra har på oss. Ett sätt att starta processen med kompetensutveckling är att skapa individuella utvecklingsplaner tillsammans med den anställda. Ta reda på vad som driver medarbetaren och var de ser sig i företaget om x antal år.

Personalhälsa är mer än bara friskvård. En bra början för att ta reda på vad som motiverar medarbetaren är genom workshops och samarbetsövningar. Som ledare kan man genom att lyssna och iaktta personalen i deras arbete och genom utvecklingssamtal fånga upp mycket.

 

Hur kan du uppmana dina medarbetare till träning?

Alla vet hur viktigt det är med motion och träning och att ens livsstil har stor betydelse för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Bevisen på att brist på fysisk aktivitet har ett samband med en mängd olika sjukdomar är många. Utan träning minskar vår prestationsförmåga vilket företag mer och mer börjar inse. Man kan inte tvinga sina medarbetare till att göra hälsosamma val utanför arbetsplatsen men det finns flera alternativ till att belysa träning och motion mer på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har gått ut med risker med stillasittande arbete. Stillasittande arbete ger dåliga effekter på våra rörelseorgan så som svaga muskler och ett skörare skelett. Det bidrar också till dålig rörlighet och balans. Förutom negativa effekter på rörelseorganen ger stillasittande arbete också negativa effekter på hjärta och kärl samt ämnesomsättningen. Detta kan till exempel betyda övervikt, högt blodtryck, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Andra effekter som man kanske inte tänker har med stillasittande arbete att göra är förstoppning, ökad stresskänslighet och nedstämdhet.

Förebyggande åtgärder

Som arbetsgivare kan man göra flera åtgärder för att minska ovan risker. Att erbjuda möjligheten till ståbord och arbetsplatsmattor ger medarbetare möjligheten att själva bestämma när de kan stå upp och arbeta.

Friskvårdstimme har lönat sig för Folktandvården som erbjöd sin personal 2,5 h träning på arbetstid i veckan. Detta initiativ minskade sjukfrånvaron med nästan en fjärdedel och bevisade att fysiskt ansträngande träning ger friskare medarbetare.

Friskvårdsbidrag är en förmån som de flesta företag erbjuder idag. 5000 kr per år är maxbeloppet för skattefri motion och träning och summan du får beror helt på företaget du arbetar för. Bidraget är ett bra sätt att uppmana medarbetare till motion. Det är dock inte alla som vet att friskvårdsbidraget gäller till mer än bara träning och det är någonting som borde förtydligas på företagen. Golf, ridning och segling är tre aktiviteter som också ingår.

Ett annat sätt att få personalen att aktivera sig är att lägga till fysiska aktiviteter vid workshops och team building-dagar. Genom att ta bort hinder för träning hjälper man medarbetarna att ta hand om sin egen hälsa.

Men vi får inte glömma bort att personalen hälsotillstånd inte bara behöver bero på bristen av träning. Det finns andra faktorer som spelar roll för medarbetares minskande energi och prestation. Det är viktigt att titta på verksamhetsfaktorer som bidrar till hälsoproblem.

Intresserad av våra produkter och tjänster?

Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar.