Kundtjänst

Här nedan har vi samlat information om våra vanligaste frågor eller så kan du ställa din egen i vår chatt för snabb kundservice. I menyn ovan hittar du även våra elektroniska formulär.

Returer, frakter & garantifrågor

Jag har fått en utbytesenhet då jag har felanmält min enhet, vad skall jag göra med den felanmälda enheten?

Den felanmälda enheten skall sändas tillbaka med den medföljda retursedeln inom 5 arbetsdagar. Vid förenad returhantering debiteras en förseningsavgift. Har returen inte inkommit inom 10 arbetsdagar faktureras enheten till fullt belopp enligt våra allmänna villkor.

Min kortidshyra har gått ut, vad skall jag göra med utrustningen?

För korttidshyra gäller att inom 5 arbetsdagar från datumet då hyresperioden upphört, att återsända utrustningen till den adress som OPEN angivit som returadress. Utrustningen skall då återlämnas i likvärdigt skick och funktion som då utrustningen levererades vid hyresperiodens start.

Vad skall jag göra med utrustningen jag har efter att avtalet har upphört eller avslutas?

Efter avtal har upphört eller avlsutas skall all utrustning retuneras till hänvisad address enligt allmänna avtalsvillkor.

 

 

Varför har jag fått en faktura på en frakt?

Vid utskick av utbytesenhet debiteras kunden vid varje tillfälle för fraktavgift. Vid retur av den felanmälda enheten bekostar OPEN frakten.

Hur vet jag om jag har garanti på min utrustning?

Exakta garantitider finner ni i ert avtal. Men vanligtvis gäller garantin under det första året vid direktköp av utrustning.

 

Fakturafrågor

Jag har tecknat finansieringsavtal med ett tredjepartsbolag vad gäller då?

När finansieringsavtal har tecknats med tredjepartsbolag regleras avtalsförhållandet mellan kunden och finansieringsbolaget i ett separat avtal.

På min faktura står det att jag betalar för en licens, vad innebär det?

Licensen avser mjukvaran som är kopplad till din hårdvara. Licensen gör det möjligt för er att ta betalt med betallösningen.

Varför har jag fått en faktura från Visma Collectors AB?

All vår fakturering sker via extern part Visma Collectors AB.

Varför har jag fått en faktura på en frakt?

Vid utskick av utbytesenhet debiteras kunden vid varje tillfälle för fraktavgift. Vid retur av den felanmälda enheten bekostar OPEN frakten.

Avtalstid & uppsägningar

Hur går jag tillväga för att avsluta avtalet?

Uppsägning sker genom att fylla i formuläret Uppsägning av utrustning. Våra uppsägningsvillkor hittar ni i ert avtal.

Hur lång är avtalstiden?

Avtalstiden hittar ni enklast i ert avtal.

Vad innebär en avstängning av drift och tjänster?

Avstängning av drift och tjänster medför bland annat att betalutrustning inte längre beviljas åtkomst till mjukvaror och att användarkonton spärras. För eventuell återuppstart av tjänsterna tillkommer nya uppstartkostnader enligt gällande prislista. En återuppstart kräver vanligen att samtliga förfallna skulder dessförinnan har reglerats.

Vad skall jag göra med utrustningen jag har efter att avtalet har upphört eller avslutas?

Efter avtal har upphört eller avlsutas skall all utrustning retuneras till hänvisad address enligt allmänna avtalsvillkor.

 

 

Varför har min drift och mina tjänster avslutats?

Skulle betalning trots betalningspåminnelse utebli äger OPEN rätt att utan ytterligare förvarning avsluta drift och tjänster för kunden.

Intresserad av våra produkter och tjänster?

Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar.