10 toukokuun 2019

Uutiset

Motivaation kehitys, osa 2

Henkilökunta ja työhyvinvointi

Työhyvinvoinnista puhuttaessa on usein kyse työterveydenhuollon, hedelmäkorien ja liikuntasetelien tuomista hyödyistä. Nämä ovat tärkeitä asioita, sillä ne edistävät henkilöstön hyvinvointia ja yritysten onkin syytä panostaa niihin. Tällaisten etujen tarjoaminen on nykyään yleistä erityisesti yksityissektorilla, ja työntekijät ehkä pitävätkin niitä itsestään selvinä. Ovatko juuri nämä tekijät oikeasti tärkeitä henkilöstön hyvinvoinnille?

Henkilökunnan hyvinvointiin vaikuttavat monet muutkin asiat, joihin on tärkeätä kiinnittää huomiota. Listasimme alle näistä muutaman:

 

Viestintä

Sisäinen viestintä on tärkeä edellytys tehokkaan liiketoiminnan luomiseksi. Työntekijät vaativat läpinäkyvyyttä ja selkeitä prosesseja tunteakseen olevansa osa yritystä ja saavansa tietoa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista. Henkilöstön osallistuminen sisäiseen viestintään inspiroi ja saa aikaan parempia tuloksia työssä. Yrityksen paras mainos on sen työntekijä, joka uskoo yritykseen ja edistää sen kehitystä.

Intranet tai vaikkapa uutiskirje voi olla yksi sisäisen viestinnän kanava. Kuukausittainen henkilökuntakokous on hyvä tapa kerätä työntekijät yhteen, samalla kun jaetaan tietoa yrityksen asioista ja keskustella niistä yhdessä.

 

Johtajuus

Monet ovat joskus työurallaan kohdanneet johtajan, joka ei ollut osa osa päivittäistä työskentelyämme. Epäselvät roolit ja johtajuus voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Kun jokin ongelma nostetaan esiin, on toivottavaa, että se otetaan vakavasti ja sen ratkaisemiseksi tehdään  toimenpiteitä. Yleensä lyhytaikaiset ratkaisut toimivat vain hetken ja voi aiheuttaa sen, että ongelmat uusiutuvat. Samoja ongelmien toistuva kohtaaminen luo epäluottamuksen tunteita työntekijöissä.

Johtajana oleminen ei välttämättä tarkoita, että on kaikkien alojen asiantuntija. Tällainen käyttäytyminen väärässä kohtaa, voi aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta. Kun henkilökuntaan luotetaan antamalla heille enemmän vastuutta ja sallimalla heidän olla asiantuntijoita omilla aloillaan, työntekijät ymmärtävät oman arvonsa osana yritystä ja he voivat sen ansioista kasvaa omassa työroolissaan.

 

Osallistaminen

Kaikilla yrityksillä tulisi olla suunnitelma liiketoimintansa kehittämiseksi. Muutokset yrityksessä voivat aiheuttaa henkilökunnassa kritiikkiä ja vastustusta. Näin voi käydä tilanteessa tilanteessa, jossa muutokset tehdään johdon toimesta huomioimatta työntekijöitä päätöksenteossa. Monet työntekijät ovat motivoituneita ja heillä on selkeät tulevaisuudensuunnitelmat ja -tavoitteet, joiden avulla he tukevat ja auttavat yritystäsi saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteita. Hyödynnä heidän näkemyksiään ja kiinnostuksen kohteita, sekä osallista työntekijät päätöksentekoprosessiin, jolloin he ovat uskollisempia työpaikallensa. He kokevat, että heidän mielipiteensä huomioidaan ja heidän positiivisuutensa auttaa kehittämään yritystä.  Kun työntekijä kokee, että hänen ponnistuksensa yrityksen hyväksi huomioidaan, hän viihtyy paremmin työssään

 

Taitojen kehittäminen

Työskennellessään samojen tehtävien parissa vuodesta toiseen ilman osaamisen kehittämistä työntekijän sitoutuminen työhönsä voi vähentyä. Työntekijän motivaation puute voi aiheuttaa vahinkoa paitsi työntekijän terveydelle, myös yritykselle. Jotta näin ei kävisi, olisi yrityksen tärkeätä panostaa työntekijöiden taitojen kehittämiseen antamalle heille enemmän vastuuta ja sallimalla virheet opin tiellä. Johtajana on hyvä luottaa siihen, että työntekijät tekevät parhaansa ja ottavat vastuun työstään, sillä omat ja kollegoidemme odotukset vaikuttavat saavutuksiimme työssä. Yksi keino työntekijän taitojen ja osaamisen kehittämiseksi on henkilökohtainen kehityssuunnitelma, joka luodaan yhteistyössä työntekijän kanssa. Selvitä, mikä motivoi työntekijää ja missä hän näkee itsensä yrityksessänne x vuoden kuluttua.

 

Miten kannustaa työntekijöitäsi liikkumaan?

Tiedämme, kuinka tärkeätä liikkuminen on ja miten elämäntyylimme vaikuttaa henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiimme. On myös todistettu, että liikunnan puute liittyy moniin eri sairauksiin. Jos ei kuntoile laisinkaan, suorituskyky heikkenee ja se vähitellen heijastuu myös työntekoon. Työntekijöitä ei voi pakottaa terveelliseen elämäntapaan työpaikan ulkopuolella, mutta onneksi työpaikalta löytyy useita keinoja kuntoilla.

Ruotsin työympäristövirasto on huolissaan istumatyön aiheuttamista riskeistä. Asento voi aiheuttaa ongelmia tuki- ja liikuntaelimillemme heikentäen lihaksistoa ja haurastuttaen tukirankaa. Istumatyö voi vähentää myös liikkuvuutta ja tasapainoa. Lisäksi sillä voi olla heikentäviä vaikutuksia sydämeen, verisuoniin ja aineenvaihduntaan. Tämä voi näkyä ylipainona, korkeana verenpaineena, sekä lisääntyneenä riskinä sairastua diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Muita istumatyön aiheuttamia ongelmia voivat olla ummetus, yliherkkyys stressiin ja masennus.

 

Ennaltaehkäisy

Työnantajana voit tehdä toimenpiteitä edellä mainittujen riskien vähentämiseksi. Tarjoamalla työntekijöille sähköpöydän ja seisontamaton, voit antaa työntekijälle itselle mahdollisuuden päättää parhaan tavan työskennellä. Ruotsin hammashoitolaitos tarjosi henkilökunnalleen 2,5 tuntia kuntoiluaikaa viikossa. Tämä vähensi sairauslomia lähes neljänneksellä ja osoitti, että fyysinen harjoittelu sai työntekijät voimaan paremmin.

Työn vastapainoksi useimmat yritykset tarjoavat tänä päivänä kulttuuri- ja liikuntaedun työntekijöilleen. Suomessa työnantaja voi tukea verovapaasti 400 eurolla vuodessa työntekijää kohti. Etu on hyvä tapa rohkaista työntekijöitä liikkumaan. Nykyään etua voi käyttää monipuolisesti eri liikuntalajeihin golfista ratsastukseen ja kuntosaliin.

Toinen tapa inspiroida henkilöstöä kuntoilemaan on lisätä fyysisiä aktiviteetteja työpajoihin ja tiimipäiviin. Pienentämällä kynnystä liikkua edesautat työntekijöitä huolehtimaan omasta terveydestään. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että kaikki terveydentilaan liittyvät asiat eivät riipu vain liikunnan puutteesta vaan muutkin tekijät vähentävät työntekijöiden energiaa ja suorituskykyä. On tärkeätä tarkastella liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän työhyvinvointiin.

Kiinnostuitko tuotteistamme ja palveluistamme?

Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä 1–2 työpäivän kuluessa.