31 heinäkuun 2019

Uutiset

Motivaation kehitys, osa 4

Unen ja levon vaikutus työntekoon

Jos sinulta kysyttäisiin, kuinka usein näet unta työstäsi tai työpaikastasi, mitä vastaisit?

Unionin tekemän tutkimuksen perusteella, heidän jäsenillään on haasteita irtautua töistä vapaa-ajallaan. Tutkimukseen osallistuneista joka neljäs nukkui huonommin samasta syystä. Aika, jonka käytämme nukkumiseen, auttaa meitä palautumaan kuluneesta päivästä. Työhön liittyvät ajatukset voivat kuitenkin hidastaa palautumista ja voimme herätä aamulla edelleen väsyneinä. Vähäiset unet eivät silloin tällöin ole haitaksi, mutta jos säännöllisesti nukut huonosti ja se alkaa vaikuttamaan päivittäisiin toimintoihin ja työntekoon, on syytä hakea apua. Voit puhua esimerkiksi omalle esimiehellesi, mikäli työnteko aiheuttaa huonosti nukuttuja öitä.

Stressi on hyvin yleinen syy unihäiriöihin, kun hermosto virittäytyy valppauteen ja tarkkaavaisuuteen. Tämä voi ilmetä vaikeutena rentoutua tai nukahtaa. Stressin syitä voi olla monia, mutta yhtenä yleisenä tekijänä on yksilön korkeat vaatimukset omalle työlleen ja itselleen. Muita tekijöitä voivat olla ainainen kiire ja taloudelliset ongelmat. Stressi voi johtua siitä, kuinka koemme erilaiset tilanteet ja miten käsittelemme negatiivisia ajatuksia ja tuntemuksia.

Selviytyäkseen ja hallitakseen stressiä sekä liian vähäisiä unia, monet hakevat apua kofeiinista. Kahvi, kofeiinitabletit ja energiajuomat ovat yleisimpiä vaihtoehtoja virkistävän vaikutuksen vuoksi. Kuitenkin samasta syystä ne voivat häiritä ja vaikeuttaa rentoutumista ja nukahtamista. Kofeiiniin vaikutus on yksilöllinen ja kaikki eivät koe sen häiritsevän nukahtamista, mutta se yhdistettynä stressiin sekä vähäisiin uniin vaikeuttaa rentoutumista, joka vastavuoroisesti lyhentää unen määrää, jolloin olet noidankehässä.

Journal of Applied Psychology -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että stressin ja vähäisten unien yhdistelmä ei aiheuta vain työkuormaa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ilmoittivat kymmenen päivän ajan, mikäli he jollain tapaa käyttäytyivät huonosti työpaikallaan. Heidän oli lisäksi selvitettävä, miltä heistä tuntui työpäivän päätyttyä ja kuinka he olivat sinä yönä nukkuneet. Tutkimuksen perusteella voitiin päätellä, että ne henkilöt, jotka käyttäytyivät huonosti työssään ja miettivät sitä illalla, kokivat vaikeuksia rentoutua ja nukahtaa. Seurauksena myös oli, että nämä henkilöt olivat vähemmän sitoutuneita työhönsä ja heidän työnsä tuottavuus laski.

Työntekijät tuntevat olonsa mukavaksi, kun työpaikalle luodaan hyvä työympäristö -ja ilmapiiri. Säännöllinen vuoropuhelu ja palautekeskustelut antavat työtekijöille mahdollisuuden purkaa omaa oloaan ja kertoa omasta työstään sekä saada apua stressiin ja työtaakan hallintaan. Myös rehellinen palaute kollegoille voi vähentää jännitteitä ja juoruja. Mikäli yrityksessä on yli 50 työntekijää, voisi lepohuone olla hyvä ratkaisu. Lyhyilläkin nokosilla eli niin sanotuilla ”powernapeillä” puolenpäivän aikaan voi olla positiivisia vaikutuksia loppupäivän työtehtäviin.

Tarpeeksi levännyt työntekijä toimii tehokkaasti, jolloin on hyödyksi sekä työpaikalleen että itselleen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinnostuitko tuotteistamme ja palveluistamme?

Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä 1–2 työpäivän kuluessa.