11 kesäkuun 2019

Uutiset

Motivaation kehitys, osa 3

Työympäristön vaikutus suorituskykyyn

Odotukset ja vaatimukset työpaikalla ovat usein korkeat, ja niiden aiheuttamat paineet ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Esiintysmispelko voi aiheuttaa työntekijälle haasteita tehdä omia tehtäviään. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset nostavat esille työympäristöön vaikuttavat tekijät.

Työilmapiiri

Yrityksen johtajana on tärkeää, että olet responsiivinen ja tarkkailet työntekijöidesi mielialaa. Johtajana voit  pitää myös silmällä sisäistä kilpailukulttuuria yrityksessäsi, mikäli se alkaa aiheuttamaan tarpeetonta kuormitusta työntekijöillesi. Lisäksi voit seurata työtuntien määrää jos työntekijällä on tapana tehdään paljon ylitöitä tai työskennellä vapaa-ajallaan. Tämä voi olla varoitusmerkki jostain hälyttävästä, vaikka se ei vielä tarkoita, että työntekijälläsi olisi suorituspaineita tai esiintymispelkoa. Voi olla, että työntekijäsi työkuorma on liian suuri tai hänellä voi olla vaikeuksia priorisoida tehtäviään. Näillä asioilla on usein myös vaikutusta työilmapiiriin työpaikalla.

Työvalmennus ja palautteen antaminen

Säännölliset valmennuskeskustelut työntekijöiden kanssa antavat esimiehille paremman käsityksen, kuinka yksilöt työskentelevät ja mitkä tekijät edesauttavat heidän työsuoritteitaan ja työmotivaatiota. Monet yritykset käyttävät konsulttiyrityksiä apunaan työvalmennuksissa, joissa vanhemmat työntekijät mentoroivat uudempia/nuorempia työkavereitaan. Tällainen metodi tuo lisäarvoa kummallekin osapuolelle vaihdettaessa arvokasta tietoa ja samalla selviää, millaiset olosuhteet aiheuttavat työntekijöille esiintymispelon ja motivaatiopulaa.

Palautekulttuurin luonti työpaikalle voi olla pitkä ja kivinen tie. Kaikki eivät koe luontevaksi tilannetta, kun annetaan ja saadaan palautetta. Jos saat työntekijäsi oivaltamaan palautteen annon hyödyt ja havaitsemaan, miten palautetta voidaan hyödyntää työnteossa, voit luoda paremman työympäristön. Henkilökunta tulee sekä nähdyksi että kuulluksi, ja ovat motivoituneita kehittämään työtään palautteen perusteella.

Prosessit ja rutiinit

Johtajien on tärkeää ilmaista selvästi, mitä he odottavat työntekijöiltään. Työpaikalle tulisi luoda toimintatavat tilanteisiin, kun havaitaan alisuoriutumista ja motivaatiopulaa. Jos lisäksi ilmenee, että  työntekijällä on hankaluuksia työnteossaan, eikä hän suoriudu projekteistaan ajallaan tai poissaoloja on tavallista enemmän, pitäisi jo varoituskellojen soida. Tässä tilanteessa on tärkeää selvitellä tilannetta yhdessä työntekijän kanssa, ja nopeasti keventää työkuormaa ja motivaatiopulaa aiheuttavia tekijöitä.

Mitä voit työntekijänä tehdä, jos sinulla on esiintymispelkoa?

Mieti aluksi, millaisia vaatimuksia olet asettanut itsellesi ja miksi. Asettaisitko nämä samat vaatimukset myös työkaverillesi? Miten neuvoisit työkaveria, jolla on esiintymispelkoa työelämässä?

Olemme usein ankarampia itsellemme kuin toisille. Teemme kaikki virheitä ja koemme silloin huonoa oloa, koska emme tällä kertaa pystyneet parempaan. Olemme silti ihmisiä, eikä kukaan meistä ole täydellinen. On hyvä olla roolimalleja, mutta muista, että hekin tekevät paljon töitä saavutustensa eteen.

Kiinnostuitko tuotteistamme ja palveluistamme?

Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä 1–2 työpäivän kuluessa.