4 huhtikuun 2019

Uutiset

Kuinka motivoit työntekijöitäsi?

Työmotivaatio

Työmotivaatiosta on tehty monia tutkimuksia, joissa on selvitetty mitkä asiat työpaikalla motivoivat työntekijöitä tulemaan töihin ja mitkä eivät. Kenellekään ei varmasti tule yllätyksenä, että korkea työmotivaatio edesauttaa työntekijää menestymään työssään. Jokainen työntekijä on kuitenkin yksilö, jolloin motivaatiotekijät ovat yksilöllisiä. Tämä tekee johtajien tehtävästä haastavaa, kuinka motivoida henkilökuntaa? Nykypäivän yrityskulttuurissa päätöksiä ja muutoksia tehdään nopealla tempolla, ja paineen alla työskennellään tehokkaammin. Toimintamalli voi olla haastavaa niille, jotka haluavat työskennellä hallitusti ja kontrolloidusti.

 

Mikä motivoi työntekijöitä?

Mikäli oletamme, että työtekijällä on perustarpeet työyhteisössä tyydytettynä, on entistä tärkeämpää sinulle johtajana tai esimiehenä luoda hyvät suhteet koko henkilökunnan kanssa. Tämä prosessi tulisi aloittaa jo rekrytoinnin aikana, jolloin potentiaaliselle työntekijälle esitellään yrityskulttuuria ja käydään yhdessä läpi, mikä häntä motivoi työyhteisössä. Tämä auttaa sinua johtajana näkemään, pystytkö vastaamaan työntekijän tarpeisiin. On lisäksi tärkeätä pitää mielessä, että työyhteisöön tarvitaan monenlaisia tekijöitä ja erilaiset persoonat ovat työyhteisön vahvuus.

 

Miten johtajana voit vahvistaa henkilöstön työmotivaatiota?

Tärkeintä on, että työntekijä tuntee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi. Varaa aikaa kehityskeskusteluille ja kannusta työntekijää miettimään, mitkä tekijät edistävät hänen kehittymistään. Anna henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Kun suunnittelet esimerkiksi uuden kassajärjestelmän hankintaa, anna työntekijöiden vaikuttaa, millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä juuri heidän työnsä kannalta.  Kun työlle asetetaan tavoitteet, parantaa se henkilöstön työtehoa ja lisää työmotivaatiota.

Yrityksen läpinäkyvyys on erittäin tärkeätä. Työntekijät tuntevat olevansa osa yritystä ja ovat motivoituneita työhönsä, kun he tiedostavat organisaation johdon ja liiketoiminnan asettamat lyhyen- ja pitkän aikavälin tavoitteet.

Työmotivaatiota vastaavasti vähentää, kun työntekijä tuntee tulleensa kohdelluksi epäreilusti. Esimerkiksi palkka- ja palkkioasioita tulee käsitellä sensitiivisesti ja arvostaen. Kaikki työntekijät eivät välttämättä koe saavansa sitä palkkiota, jonka ansaitsevat. On tärkeätä olla selkeä näissä asioissa. Huomioithan, että työntekijöiden välinen keskustelu yrityksen epäkohdista voi ylläpitää negatiivista ilmapiiriä.

Varmista, että työntekijät ymmärtävät oman ja muiden työtehtävien merkityksen koko organisaation menestykselle. Kunnioitetaan siis toinen toistamme työpaikalla. Luo työilmapiiri, jossa voi samanaikaisesti pitää hauskaa ja tehdä töitä. Motivoimalla työntekijöitäsi voit parantaa liiketoimintaasi.

 

Juttusarjaan seuraa jatkoa lähiaikoina…

Kiinnostuitko tuotteistamme ja palveluistamme?

Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä 1–2 työpäivän kuluessa.