DIBS ChipPay säljs till betallösnings leverantören OpenSolution.

1 januari 2012

Bolagsnyheter

DIBS Chippay säljes till OpenSolution

DIBS, Nordens ledande leverantör av betalningslösningar för e-handel, säljer sin kundbas av ChipPay-terminaler för korttransaktioner i fysisk butiksmiljö. OpenSolution Nordic AB tar över 1850 huvudsakligen danska kundkontrakt. – Terminaler för kortbetalningar i fysiska butiker är utanför DIBS strategiska inriktning mot e-handel. I OpenSolution har vi funnit en köpare som fokuserar på att utveckla lösningen vidare för användarna, säger Eric Wallin VD på DIBS. DIBS etablerade 2009 betalningslösningen för korttransaktioner i fysisk miljö (Point of Sales) med stöd för PIN och Chip. Lösningen består av en terminal från en tredjepart samt en egenutvecklad mjukvara. DIBS sålde terminalerna samt fakturerade en löpande serviceavgift. Under senare delen av 2010 stannade nyförsäljningen av i samband med en teknikomställning. OpenSolution AB övertar rättigheter och skyldigheter avseende ChipPay-kontrakten och IP-rättigheter och källkod till lösningen. OpenSolution och DIBS har också ingått ett samarbete kring betalningstjänster. De cirka 1850 ChipPay-kunderna beräknas årligen generera serviceintäkter om cirka 4 miljoner kr med en begränsad påverkan på resultatet efter skatt. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. För ytterligare information vänligen kontakta: Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se, Christian Johansson, VD OpenSolution, christian.johansson@opensolution.se. OpenSolution Nordic AB etablerades 1990 och utvecklar programvara och säljer hårdvara till detaljhandel, hotell, restaurang, nattklubbar och casino samt café och kedjor. Bolaget har cirka 20 anställda och drivs av Christian Johansson. För mer information se www.opensolution.se.