1 april 2019

Nyheter

Hur motiverar du dina medarbetare på arbetsplatsen?


Motivation på arbetsplatsen

Det har gjorts mängder av studier kring motivation och arbetsplatser och om vad som motiverar eller inte motiverar människor att gå till jobbet. Det är nog ingen hemlighet att motivation påverkar hur vi trivs på en arbetsplats. Men då vi alla är unika individer är det inte heller konstigt att våra motivationsfaktorer också är unika. Det gör i sin tur ledares uppgift att motivera sin personal svårt. En person som drivs av känslan att känna sig trygg och ha kontroll i alla situationer kan ha det svårt att motiveras i en företagskultur där ändringar sker snabbt och där kollegorna presterar bäst i pressade situationer med tidsgränser.

Vad motiverar människor att jobba?

Om vi utgår från att din personal har tillfredsställt sina basbehov är det ännu viktigare för dig som chef eller arbetsledare att bygga relationer med personalen. Denna process borde börja redan under rekryteringen där ni bör gå igenom hur företagskulturen fungerar och vad som motiverar den potentiella nyanställda. Detta för att se om ni matchar och om du som chef kommer kunna tillgodose personens behov. Det är viktigt att ha i åtanke att det behövs olika typer av personligheter i ett företag och inte bara anställa personer med samma drivkrafter.

Hur kan du som chef stärka motivationen hos din personal?

En grundläggande faktor är att få den enskilda individen att känna sig sedd och uppmuntrad. Ta tid till utvecklingssamtal och uppmuntra till att medarbetaren tar reda på vad som driver denne så att ni tillsammans kan gå vidare till nästa utvecklingsnivå. Ge personalen möjlighet att påverka sin arbetssituation. Kanske ansvara för att kravställa vilka funktioner som bör finnas när ni investerar i nytt betalsystem. Sätt mål tillsammans med den anställda. Målsättning förbättrar arbetsprestation och motivation.

Att vara transparent gällande företaget är otroligt viktigt. Medarbetare vill känna sig inkluderade och de är mer benägna att motivera sig om de vet vilka kortsiktiga och långsiktiga mål som verksamheten och ledningen satt.

En faktor som sänker motivationen är när medarbetare känner sig orättvist behandlade. Ett exempel är vid befordran eller löneförhöjning. Här är det viktigt att vara lyhörd och visa uppskattning för dem som enligt dig kanske inte tagit sig till den nivån som förväntas. Tydlighet är viktigt.  Man får inte glömma bort att personal pratar med varandra om vad de är missnöjda med. Detta kan skapa en negativ arbetsmiljö.

Se till så att kollegorna förstår vikten i deras egna och andras arbetsuppgifter för företagets framgång. Att det finns en respekt i alla led. Skapa en atmosfär där det är accepterat att ha kul ihop på jobbet. Genom att motivera din personal så kommer du att växa ditt företag.

Fortsättning följer…

Intresserad av våra produkter och tjänster?

Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar.